TASUTA TRANSPORT tellimustele alates 150€!
Avatud:
E-R 9-18 Tallinn
E-R 9-18 ja L 10-13 Saku
E-L 10-18 LUIGE

Isikuandmete töötlemise tingimused on koostatud vastavalt E-Kaubanduse Liidu veebilehel avaldatud näidisele ning arvestades veebipoe müügitingimusi.

Veebipoe aiataht.ee isikuandmete vastutav töötleja on Aiatäht OÜ (registrikood 11554463) asukohaga Tuleviku tee 10 Peetri alevik, 75312, Rae vald Harjumaa, Eesti, tel +372 5611 1669 ja e-kiri epood@aiataht.ee

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja ulatus

1.1 Veebipood töötleb järgmisi isikuandmeid:
1.1.1 ostja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
1.1.2 kauba kohaletoimetamise aadress;
1.1.3 maksja pangakonto omaniku nimi ja number;
1.1.4 kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
1.1.5 klienditoe andmed;
1.1.6 kasutaja veebipoe külastamisel kasutatavad seadmed ja tarkvara ning külastamise ajalugu;
1.1.7 ostusoovituste teavituse kohaletoimetamise e-posti aadress.

1.2 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:
1.2.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, ostusoovide haldamiseks, ostusoovituste tegemiseks ja üldise sisendina veebipoe edasiarendamiseks;
1.2.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
1.2.3 Pangakonto omaniku nime ja numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
1.2.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);
1.2.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

1.3 Õiguslik alus
1.3.1 Veebipood töötleb isikuandmeid lepingu sõlmimise, lepingu täitmise ja lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f).
1.3.2 Andmesubjekti nõusolekul töötleb veebipood isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ning toodete arendamise ja uute toodete väljatöötamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Andmesubjekti võib enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil igal ajal tagasi võtta.

2. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

2.1 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
2.2 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress ning kliendi esitatud andmed kauba kättetoimetajale.
2.3 Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamise dokumentide koostamiseks, raamatupidamise arvestuse pidamiseks ning raamatupidamisega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks.
2.4 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

3. Turvalisus ja andmetele ligipääs

3.1 Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
3.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
3.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
3.4 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

4. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

4.1 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

5. Nõusoleku tagasivõtmine

5.1 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

6. Säilitamine

6.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
6.2 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
6.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
6.4 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

7. Kustutamine ja ülekandmine

7.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
7.2 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8. Otseturustusteated

8.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
8.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel epood@aiataht.ee.
9.2 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks võib andmesubjekt pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; +372 627 4135; info@aki.ee; www.aki.ee) poole.

Avatud: E-R 9-18 Tallinn
E-R 9-18 ja L 10-13 Saku
E-L 10-18 LUIGE